HMS Hajen, införskaffade år 1904, var den svenska marinens allra första ubåt. HSM Hajen byggdes på Stockholms örlogsvarv efter ritningar av C. Richson. Hon vägde 107 ton och hölls i bruk till år 1922. HMS Hajen har överlevt in i våra dagar och går numera att beskåda på Marinmuseum i Karlskrona.

Bakgrund

Det var under hösten 1902 som den svenska riksdagen tog beslut om att en ubåt skulle utvecklas för det svenska försvaret. Man beviljade ett anslag på 400 000 för ubåtens anskaffande, och uppdraget att skapa ubåten gick till den svenske fartygskonstruktören Carl Richson, som tidigare bland annat arbetat vid ett örlogsvarv i New York, USA.

Ritnings- och beräkningsmaterial fastställdes av kung Oscar II med kungligt brev den 28 november 1902.

Tillkomst

HMS Hajen byggdes på Stockholms örlogsvarv och hela processen omgärdades med stort hemlighetsmakeri eftersom det rörde sig om ett fartyg för militärt bruk.

Som driftslösning valdes en fotogenmotor av typen tändkulemotor, som via en generator gav ström åt en elmotor som drev en propeller. Generatorn laddade även upp de batterier som användes för att driva ubåten när den befann sig i undervattensläge.

Att Richson hade erfarenheter från militära ubåtar i USA går att se bland annat på att HMS Hajen till stora delar påminner om USS Holland – den amerikanska flottans första ubåt. (USS Holland konstruerades av den i USA verksamme irländaren John Philip Holland.)

Periskopet tillverkades inte vid Stockholms örlogsvarv utan kom från företaget Officine Galileo i Florens, Italien.

HMS Hajen sjösattes den 16 juli 1904 och togs i tjänst av den svenska militären den 20 juli 1905.

Användning

HMS Hajen rustades omgående för krig eftersom man befarade att unionskrisen med Norge inte skulle få en fredlig lösning.

När första världskriget bröt ut år 1914 hade HMS Hajen hunnit få några år på nacken, men användes som plattform för utbildning av nya ubåtsbesättningar.

År 1916 genomgick HMS Hajen en omfattande ombyggnad där skrovformen ändrades för att förbättra ubåtens ytegenskaper. Ombyggnaden gjorde att ubåten gick från att vara 21,6 meter lång till att vara 23,4 meter lång. I samband med ombyggnaden ersatte man också den befintliga motorn med en modernare dieselmotor.

Avrustning

HMS Hajen avrustades år 1919 och utrangerades år 1922.

Se HMS Hajen idag

HMS Hajen går att beskåda hos Marinmuseum i Karlskrona, där hon tillsammans med HMS Neptun utgör en viktig del av museets utställning om det svenska ubåtsvapnet.

Korta fakta om HMS Hajen (Ub No 1)

Allmänt
Typ Ubåt
Fartygsnummer Ub No 1.
Historik
Byggnadsvarv Stockholms örlogsvarv
Sjösatt 16 juli 1904
I tjänst 20 juli 1905
Utrangering 25 augusti 1922
Tekniska data
Längd 21,6 meter
23,4 meter (efter ombyggnaden år 1916)
Bredd 3,64 meter
Djupgående 3,2 meter
Deplacement 111 ton (i marschläge)

127 ton (i u-läge)

Maxfart 9,5 knop (i marschläge)

7-8 knop (i u-läge)

Dykdjup 40 meter
Besättning 8 man
Bestyckning 1 × 45,7 cm torpedtub M/04 med tre torpeder ombord