Ett investeringssparkonto är ett konto där du, som svensk privatperson, kan handla med aktier, fonder och vissa andra värdepapper. Handeln i ett ISK beskattas helt annorlunda än handel som sker i ett vanligt värdepapperskonto, men i övrigt fungerar de båda lösningarna mycket lika. Du öppnar ett ISK hos en tillhandahållare (t ex bank eller aktiemäklare) och får tillgång till en handelsplattform online. Om du handlat hos någon nätmäklare tidigare och haft ett vanligt aktiekonto kommer du snabbt att känna igen grundprinciperna.

isk konto

Varför använda ett ISK?

Den främsta anledningen till att använda ett ISK är att särskilda skatteregler gäller. ISK skapades av lagstiftaren för att uppmuntra svenska småsparare att våga spara i och handla med värdepapper, till exempel aktier.

  • Tillhandahållaren (t ex banken) är skyldig att skicka information om ditt ISK direkt till skatteverket. Det är alltså inte du som måste ta upp handeln/ägandet på din deklarationsblankett.
  • Skatteverket räknar ut skatteunderlaget och vad skatten blir, och fyller i på din deklarationsblankett.

Med ett ISK beskattas du inte på realiserade vinster utan på själva innehavet. Du behöver inte skicka in någon information om anskaffningsvärden eller liknande till skatteverket, eftersom sådant är oväsentligt.

ISK är endast för privatpersoner

Du behöver ha ett svenskt personnummer och vara bosatt i Sverige för att öppna ett ISK.

Det är bara privatpersoner (och deras dödsbon) som får ha ett ISK. Ett företag, en förening eller liknande kan alltså inte använda sig av ISK.

Du kan inte öppna ett ISK ihop med någon annan, utan ett ISK kan bara ha en registrerad ägare.

Kan jag ha fler än ett ISK?

Ja, lagen uppställer inte någon begränsning för hur många ISK en person kan ha.

Genom att öppna ISK hos flera olika aktörer (banker, aktiemäklare, etc) kan man dra nytta av deras respektive styrkor. Till exempel kanske en viss aktör har det bästa utbudet av fonder, medan en annan har det lägsta courtaget för handel med svenska aktier.

Omfattas ISK av det statliga investerarskyddet?

Detta är en punkt som är bra att kolla upp när man väljer vem man vill ha ISK hos. Alla aktörer som vi granskade inför denna artikel omfattades av det statliga investerarskyddet, så det finns gott om aktörer att välja mellan för den som vill ha detta skydd. Mer information om vad det statliga investerarskyddet innebär hittar du hos riksgalden.se.

Värt att veta är också att det finns gott om aktörer som också omfattas av den statliga insättningsgarantin, så att de pengar du förvarar i ditt ISK omfattas av denna garanti. Även här finns mer information att hitta hos riksgalden.se för den som vill veta mer om vad insättningsgarantin innebär.

kvinna som spara i isk

Är det någon skillnad på ISK och kapitalförsäkring?

Ja, det är mycket stora skillnader mellan ISK och kapitalförsäkring. Här är några exempel på viktiga skillnader:

  • Reglerna för beskattning är inte de samma för ISK som för kapitalförsäkring, även om bägge schablonbeskattas.
  • En kapitalförsäkring har en viss bindningstid. Någon sådan finns ej för ISK. Ett ISK är ett fritt sparande där du när som helst kan ta ut de pengar som finns i ditt ISK, utan att drabbas av någon form av ekonomiskt straff.
  • De värdepapper som ligger i ditt ISK äger du i ditt namn. De värdepapper som ligger i en kapitalförsäkring ägs av försäkringsbolaget, och du har bara en fordran på försäkringsbolaget. Detta innebär bland annat att du har rösträtt på bolagsstämman för aktier som ligger i ditt ISK men inte för aktier i en kapitalförsäkring.
  • Endast privatpersoner får ha ett ISK. En kapitalförsäkring kan däremot tecknas även av juridiska personer, till exempel företag.
  • En kapitalförsäkring omfattas aldrig av det statliga investerarskyddet. Detta är inte fallet för ISK.
  • Konceptet kapitalförsäkringar har funnits länge, medan ISK infördes i Sverige den 1 januari 2012 och alltså är en förhållandevis ny sparform.