Många traditionella långivare jobbar fortfarande efter en modell där företagslån ska vara stora och användas för att få igång eller utveckla kapitalintensiva verksamheter. För den vars affärsidé eller verksamhet inte riktigt passar in i den bilden kan det vara knepigt att få ett lån beviljat. För att täppa igen den här luckan har det på senare tid dykt upp en hel del långivare som erbjuder mikroföretagslån. Vissa är långivare som helt inriktar sig på denna nisch, medan andra är bredare kreditföretag som utvidgat sitt sortiment av krediter till att även omfatta små och smidiga lån till företag.

Mikro-företagslån är anpassade för situationer där företaget inte har ett stort kapitalbehov utan bara behöver ett mindre lån. Hos många kreditgivare går den övre gränsen någonstans vid 150 000 – 200 000 kronor; vill man låna mer än så är ett traditionellt företagslån mer passande.

mikrolan

Bara för uppstartsföretag?

Vissa långivare erbjuder endast mikro-företagslån för den som vill eller precis har startat ett företag, men det finns andra långivare som inte har detta krav utan till exempel även beviljar mikro-företagslån för företag som kan visa på att de behöver ett litet lån för att kunna göra en viss investering. Det måste inte vara en investering i en pryl (t ex en maskin) utan det kan lika gärna handla om att man behöver investera i ett projekt inom företaget, till exempel att utveckla en prototyp för en ny produkt för sortimentet eller genomföra en marknadsföringskampanj. Att få ett mirko-företagslån för att kunna betala helt vanliga löpande kostnader som löner och hyra under en tuff period brukar däremot vara knepigare (men inte nödvändigtvis omöjligt, beroende på omständigheterna).

Fördelarna med att mikro-företagslån

De exakta fördelarna med ett mikro-företagslån beror förstås på villkoren hos just det lån du är intresserad av, så det är viktigt att alltid ta reda på exakt vad som gäller. Här är några exempel på vanliga föredelar med mikro-företagslån jämfört med vanliga företagslån.

  • Ett mikro-företagslån är vanligen enklare att bli beviljad, eftersom lånebeloppet är så pass litet. För vanliga företagslån kan det ibland vara svårt att bara ”be om lite pengar” eftersom hela ramverket är skapat för ett större belopp, till exempel vad gäller rutinerna för kreditbedömning, återbetalningstider, osv.
  • Vissa långivare erbjuder mikro-företagslån med inga eller mycket begränsade säkerheter. Eftersom beloppen är små är ramverket utformat så att långivaren kan vara lite mer riskbenägen än för de vanliga företagslånen.
  • Vissa mikro-företagslån startar med en viss tids amorteringsfrihet, för att låntagaren ska kunna komma igång bättre.
  • Det finns många Not-For-Profit organisationer som beviljar mikro-företagslån. De tar fortfarande ut ränta, avgifter och liknande för att deras verksamhet ska kunna fortgå över tid, men deras bedömningsrutiner för när lån ska beviljas kan se annorlunda ut än hos storbanken.

Ett exempel: Mikro-företagslån från statliga Almi

Ett exempel på en långivare som erbjuder mikrolån för företag är Almi, ett svenskt statligt ägt bolag som grundades år 1994 för att bidra till ökad tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att erbjuda företagslån och rådgivning.

Almis Mikrolån har stöd från en garantifacilitet som inrättats av EU, vilket innebär att lånet har tämligen förmånliga villkor för låntagaren. Man kan beviljas lånet med begränsade säkerheter (personlig borgen på 10% av lånebeloppet), räntan är inte hög, återbetalningstiden kan vara så lång som 72 månader och det går att få amorteringsfrihet de första 12 månaderna. Lånet kan uppgå till max 200 000 kronor och uppläggningsavgiften kostar alltid 500 kronor oavsett lånets storlek. Det är tillåtet att använda detta lån för att täcka 100% av kapitalbehovet och lånet får användas för både investeringar och som rörelsekapital.