U137 var en sovjetisk ubåt som gick på grund i svenskt vatten den 27 oktober 1981. (Den dåtida svenska benämningen på ubåten var U137. Senare offentliggjorde Sovjetunionen att fartygsnumret var S-363.)

Grundstötningen skedde på skäret Torhamnaskär, som ligger vid ön Turmskär vid inloppet til Gåsefjärden, i ett militärt skyddsområde utanför Karlskrona.

Grundstötning blev på engelska känd som ”Whiskey on the rocks” eftersom ubåten var av Whiskey-klass.

Allmänt om U137

U137 var en dieseldriven sovjetisk ubåt av Whiskey-klass (projekt 613). Den byggdes år 1956 på ett varv i Leningrad (nuvarande Sankt Petersburg). Totalt tillverkades 226 exemplar av denna typ under perioden 1951-1957. U137, eller S-363 som den egentligen hette, kölsträcktes den 12 januari 1956 och sjösattes den 16 november samma år.

Ubåten togs i tjänst av det ryska försvaret den 17 september 1957, och staden Liepaja vid den lettiska Östersjökusten blev dessa hemmahamn.

U137 skrotades i början av 1990-talet.

Tekniska data för U137

Längd 76 meter
Bredd 6,7 meter
Djupgående 4,6 meter
Deplacement 1 030 ton
Dykdjup 125 meter
Besättning 56 man
Bestyckning 6 torpedtuber (4 förut, 2 akterut)
18 torpeder eller 24 minor

Hur drevs U137?

U137 var en diesel-elektrisk ubåt, vilket innebar att den både hade dieselmotorer och elektriska motorer (150 kW). De två dieselmotorerna var 37-D motorer på 2 bhp styck. De elektriska motorerna användes när ubåten försökte ta sig fram i smyg.

Hur snabb var U137?

Högsta hastighet för ubåten vid övervattensläge var 18 knop. Under vattnet kunde den göra 13 knop.

Hur djupt kunde U137 dyka?

U137 var konstruerad för dyk ned till cirka 400-450 meters djup.