HMS Nordkaparen (Nor) är en ubåt av Drakenklass som sedan år 1988 går att besöka hos Göteborgs Maritima Centrum. Göteborgs Maritima Centrum, även kallat Maritiman, ligger vid kajkanten vid Göteborgsoperan och Göteborg Casino.

HMS Nordkaparen, som byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö, sjösattes i mars 1961 och togs i tjänst av den svenska marinen året därpå. När Nordkaparen byggdes var hennes akterskepp annorlunda än hos tidigare svenska ubåtar – det var nämligen mycket strömlinjeformat och hade korsroder. Nordkaparen utmärkte sig också genom att istället för dubbelpropellrar ha en stor, långsamt gående propeller vilket gjorde henne mycket tystare än sina föregångare. Vidare försågs Nordkaparen med ett på den tiden mycket modernt system som gjorde att torpederna kunde trådstyras. Torpederna var dessutom placerade i ett revolvermagasin, vilket gjorde att man kunde ladda om torpedtuberna både enklare och snabbare än hos äldre svenska ubåtar. För att kunna bärga övningstorpeder hade Nordkaparen en torpedkran på fördäcket.

Kockums

Kockums är ett välkänt varvsföretag grundat på 1800-talet och baserat i Malmö, Sverige. Företaget en rik historia av skeppsbyggnad, särskilt när det gäller marin konstruktion. Under 1900-talet blev Kockums en ledande aktör inom byggandet av ubåtar och fartyg, både för civila och militära ändamål. De har även varit pionjärer inom innovativ teknik, inklusive Stirlingmotorer för ubåtar. Trots ekonomiska och politiska utmaningar genom åren, förblir Kockums en central del av Sveriges maritima industri, representerande skicklighet och innovation inom den svenska varvsindustrin.

Korta fakta om Nordkaparen

Typ Ubåt
Klass Draken II
Fartygsnummer Nor
Byggnadsvarv Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö
Kölsträckt 1959
Sjösatt 8:e mars 1961
I tjänst 4:e april 1962
Deplacement 835 ton i övervattensläge
Maskinstyrka 2300 hästkrafter
Batterier 130 ton

Frågor och svar om Nordkaparen

Hur stor besättning var Nordkaparen avsedd för?

37 personer

Vad var Nordkaparens maxfart?

Maxfarten för Nordkaparen var 12 knop i övervattensläge, vilket motsvarar drygt 22 kilometer i timmen. I undervattensläge kunde Nordkaparen göra 16 knop, vilket är nästan 30 km/h.

Hur var Nordkaparen bestyckad?

Nordkaparen hade 4 x 52 torpedtuber, och torpederna kunde trådstyras. En lösning där torpederna var placerade i revolvermagasin gjorde det möjligt att jämförelsevis snabbt och enkelt ladda om torpedtuberna.

Hur stor är Nordkaparen?

Nordkaparen är 69,3 meter lång, 5,3 meter bred och 5,3 meter djup.

Hur djupt kunde Nordkaparen dyka?

Nordkaparen kunde dyka ned till 150 meters djup.

Vad är Nordkaparens motto?

Nordkaparens motto är ”Semper In Viam” vilket är latin och betyder ”Alltid På Väg”.

Den berömda incidenten med den sovjetiska ubåten i Stockholms skärgård

Den 18 september 1980 var Nordkaparen mycket nära att kollidera med en sovjetisk ubåt i Stockholms skärgård, mellan Utö och Huvudskär.

Incidenten skedde i samband med att ett hastighetsprov genomfördes. Nordkaparen opererade tillsammans med en av marinens helikoptrar för ubåtsjakt, och denna hade sänkt ned sin hydrofon i vattnet. Precis när besättningen på Nordkaparen skulle sätta igång testerna anropades de av helikoptern som undrade om det var två ubåtar som skulle genomföra hastighetsprov. Nordkaparen svarade att den var ensam om att genomföra provet, och steg sedan av säkerhetsskäl upp till ytan. Precis när Nordkaparen bröt vattenytan passerade en sovjetisk ubåt under Nordkaparens köl – och avståndet mellan de båda var inte mer än någon decimeter!

Incidenten, som skedde under det kalla kriget, fick stor uppmärksamhet och föranledde två veckors sökande efter utländska ubåtar i svenska vatten.

Var någonstans?

Incidenten med Nordkaparen och den sovjetiska ubåten skedde mellan Utö och Huvudskär i Stockholms skärgård. Utö, som befinner sig ungefär 16 km nordost om Nynäshamn, är en av de största öarna i Stockholms södra skärgård och ligger långt ut mot öppet, oskyddat vatten. I början av 1940-talet köpte staten södra delen av ön, avhyste de boende där och anlade stora skjutfält.

Huvudskär ligger öster om Utö, i Stockholms södra ytterskärgård, och är precis som Utö mycket väderutsatt från det öppna havet. Det rör sig inte om en ensam ö utan om en ögrupp bestående av över 150 stycken öar, kobbar och skär. Under andra världskriget flyttade de flesta boende ifrån Huvudskär av säkerhetsskäl och Huvudskär användes därefter huvudsakligen för militär verksamhet, sjöräddning och väderleksrapportering.

Besök Nordkaparen i Göteborg

Nordkaparen togs ut tjänst år 1988 och har sedan dess varit en del av Göteborgs Maritima Centrum, där ubåten fortfarande går att besöka.

Sedan år 2014 finns här basutställningen ”Livet under ytan” som ger besökaren in inblick i hur det var att arbeta ombord på en ubåt under kalla kriget. Som besökare får man klättra ned i de trånga utrymmena och lyssna på ljudet från hydrofonen.

Göteborgs Maritima Centrum ligger precis bredvid Göteborgs Casino. Om du skall stanna över natten kan du bo på Barken Viking.  En båt som används som hotell.